Laboratuvar Analiz Ücretleri

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Analiz taleplerinizde üniversite, diğer kamu kuruluşları ve özel sektöre ait ayırım gözetmeksizin tek tip ücretlendirme politikası benimsemektedir.

Ayrıca aşağıda belirtilen ücretler toplam fiyat olup faturalandırma aşamasında KDV dahil hiç bir ek ücret talep edilmeyecektir.

 

 ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (AAS) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

1 Numune / 1 Element Analizi

200,00

Sonraki her numune için;

Alevli Analiz (1 Numune / 1 Element Analizi)

Grafit Fırın (1 Numune / 1 Element Analizi)

 

40,00

60,00

Numune Hazırlık ( Mikrodalga Yakma / Numune Başına )      

Numune Hazırlık + HF kullanımı                     

35,00

50,00

* AAS Analizlerinde numune hazırlama(Mikrodalga Yakma) HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)  ANALİZLERİ

((-)1800C - 6000C)

 

Analiz Ücreti

(TL)

Analiz Süresi: 0-1 Saat

150,00

Analiz Süresi: 1-3 Saat

200,00

Analiz Süresi: 3-5 Saat

250,00

 

TG/DTA (TERMOGRAVİMETRİK - DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti 

(TL)

Analiz Süresi: 0-1 Saat

150,00

Analiz Süresi: 1-3 Saat

200,00

Analiz Süresi: 3-5 Saat

250,00

 

DMA (DİNAMİK MEKANİK ANALİZÖR)  ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti 

(TL)

Analiz Süresi: 0-1 Saat

100,00

Analiz Süresi: 1-3 Saat

120,00

 

CHNS (ELEMENTEL ANALİZ) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

CHNS (1 Adet Numune)

200,00

İlave Her Numune Başına

75,00

Numune Kurutma / Öğütme

50,00

  

TOC (TOPLAM ORGANİK KARBON) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Toplam Organik Karbon Analizi (1 Örnek)

90,00

Toplam İnorganik Karbon Analizi (1 Örnek)

90,00

 

UV/VIS (MİKROPLATE ATAÇMANLI SPEKTROFOTOMETRE) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Okuma (1-5 örneğe kadar her okuma için)

50,00

Okuma (5 den fazla örneklerde her okuma için)

40,00

* Bütün numuneler aynı gün için de okutulmak koşuluyla geçerlidir.

 

SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Mikroskop Ünitesi (1 Örnek max. 1 saat)

130,00

Mikroskop Ünitesi EDX Sistemi (1 Örnek)

130,00

Mikroskop Ünitesi +  EDX Sistemi (1 Örnek)

230,00

Analitik Haritalama (1 Örnek)

150,00

Kritik Nokta Kurutucu (1 - 5 Örnek)

130,00

Örnek Hazırlama (Au & Pd Kaplama, 1 - 7 Örnek)

130,00

Örnek Hazırlama (Karbon Kaplama, 1 - 7 Örnek)

130,00

*1 Numuneye en çok 1 saat ayrılır.

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ–KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

 (TL)

Numune Hazırlama (Numune Başına)  

50,00-150,00

Kantitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Kalitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Poliklorobifenil (PCB) Analizi (1 adet numune)

250,00

Organoklorlu Pestisit Analizi (1 adet numune)

250,00

Naftalin Analizi (1 adet numune)

250,00

İlave Her Numune için

110,00

Standart ücreti (sabit)

150,00- 250,,00

İlave her parametre için

25,00

Metot Geliştirme

1500,00

* GC-MS Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

  

GAZ KROMATOGRAFİSİ ALEV İYONİZASYON DEDEKTÖRÜ (GC/FID) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Numune Hazırlama (Numune Başına) 

50,00-150,00

Kantitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Kalitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Yağ Asitleri Analizi (1 adet numune)

250,00

Uçucu Yağ Asitleri (1 adet numune)

250,00

İlave Her Numune için

100,00

Standart ücreti (sabit)

150,00-250,00

Metot Geliştirme

1500,00

* GC-FID Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL))

Numune Hazırlık (numune başına)

50,00-150,00

Kalitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Kantitatif Analiz (1 adet numune)

250,00

Vitamin Analizi (A,D,E,K) (1 adet numune)

250,00

Vitamin Analizi (B1,B12,C) (1 adet numune)

250,00

Kafein (1 adet numune)

250,00

HMF (Hidroksimetilfurfural) (1 adet numune)

250,00

Şeker (Glikoz, Früktoz, Sakaroz) (1 adet numune)

250,00

Benzoik Asit (1 adet numune)

250,00

Sorbik Asit (1 adet numune)

250,00

İlave Her Numune için

95,00

İlave her parametre için

25,00

Standart (sabit ücret)

150,00-250,00

Metot Geliştirme

1500,00

* HPLC Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

SIVI KROMATOGRAFİSİ–KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

 (TL)

Numune Hazırlık (Numune Başına)

50,00-150,00

Kalitatif Analiz  (1 adet numune)

350,00

Kantitatif Analiz (1 adet numune)

350,00

Antibiyotik Analizi (1 adet numune)

350,00

Klorlu Dışındaki Pestisitler (1 adet numune)

350,00

Aflatoksin Analizi (B1, B2, G1, G2) (1 adet numune)

350,00

Fenolik Bileşikler (1 adet numune)

350,00

İlave Her Numune için

160,00

İlave her Parametre için

25,00

Standart (sabit ücret)

150,00-250,00

Metot Geliştirme

1500,00

* LC-MS/MS Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

  

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

1-5 Element ( 10 ve üzeri numunelerde / Numune başına )   

6 ve üzeri her element için ilave                                                  

100,00

15,00

1 Numune ( 1-5 Element için )                                                    

10 Numuneye kadar her numune için ilave                              

6 ve üzeri her element için ilave

400,00

75,00

15,00

Numune Hazırlık ( Mikrodalga Yakma / Numune Başına )      

Numune Hazırlık + HF kullanımı                     

35,00

50,00

* Hg için 1,5 kat fazla ücretlendirme yapılır.

 ** ICP-MS Analizlerinde numune hazırlama(Mikrodalga Yakma) HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

GIDA ve YEM ANALİZLERİ

 

 ÜRÜN GRUBU

ANALİZ ÜCRETİ

(TL)

Asitlik

Süt ve Süt Ürünleri

75,00

Un ve Unlu Mamuller

75,00

Zeytin Yağı

100,00

Bitkisel Sıvı Yağ

100,00

Meyve suyu

75,00

Bal

75,00

Sirke

75,00

Asetil Metil Karbinol Testi

Sirke

60,00

Bağıl Yoğunluk

(piknometre)

Süt ve Ayran

40,00

Meyve Suları

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

Diastaz Sayısı Tayini

Balda

150,00

Elektriksel İletkenlik (EC)

Balda

50,00

Eterde Çözünmeyen safsızlıklar

Bitkisel yemeklik yağ

(Zeytin Yağı)

150,00

Formol Sayısı Tayini

Meyve Suları

100,00

Glüten Analizi

(Yaş Gluten)

Çeşitli Unlarda

50,00

Gluten analizi

(Yaş + Kuru Gluten)

Çeşitli Unlarda

100,00

HCI’de Çözünmeyen Kül

Meyve ve Sebze Mamulleri

110,00

Çeşitli Gıda Ürünlerinde

Kırılma İndisi

Hayvansal Sıvı Yağlar

50,00

Bitkisel Sıvı Yağlar

Kül Tayini (Ham)

Çeşitli Gıdalarda ve Yemde 

110,00

Kül Tayini (Kuru Maddede)

 (+ Rutubet)

Çeşitli Gıdalarda ve Yemde 

150,00

HMF (Hidroksimetilfurfural)

Balda

HPLC

Şeker Analizi (fruktoz, glikoz, sakkaroz)

Balda

HPLC

Mineral Yağ Aranması

Bitkisel Yemeklik Yağ

60,00

Nişasta Tayini

Çeşitli Gıdalarda

100,00

Peroksit Sayısı

Hayvansal Sıvı Yağlar

100,00

Bitkisel Sıvı Yağlar

pH Tayini

Meyve ve Sebze mamulleri

50,00

Süt ve Süt Ürünleri

Protein Analizi (Ham)

Hayvansal Yemlerde

160,00

Çeşitli Gıda Ürünleri

Prina Yağı Aranması

Bitkisel Yemeklik Yağlar (Zeytinyağı)

60,00

Refraktometrik Rutubet Tayini

 Balda 

50,00

Rutubet Tayini (Nem Tayini)

(Kuru Madde) 

Hayvansal Yemlerde

60,00

Çeşitli Gıdalarda

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı

Zeytinyağı

110,00

Ayçiçek yağı

Mısır yağı

Fındık yağı

Sabunlaşmayan Madde

Hayvansal Sıvı Yağlar

180,00

Bitkisel Sıvı Yağlar

Selüloz Tayini

(Ham)

Un

150,00

Hayvansal Yem

Suda Çözünebilen Katı Madde  Tayini

 (Briks)

Domates Salçası

50,00

Meyve Suyu ve Nektarlar

Üzüm ve Dut Pekmezi

Reçel

Meyve mamulleri

Ticari Glikoz Analizi

Balda

60,00

UV’de Özgül Absorbans

Zeytinyağı

100,00

 Yağ Analizi (Ham)

Hayvansal Yem

115,00

Et ve Et Mamulleri

Çeşitli Gıda Ürünleri

  Yağ Tayini

(Gerber Metodu)

Süt ve Süt Tozu

80,00

Peynir

Yoğurt

Dondurma

*Listede olmayan Gıda Analizleri için irtibata geçiniz.

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Toplam Bakteri Sayımı

150,00

Maya-Küf Sayımı

150,00

Toplam Koliform Sayımı

150,00

E.Coli Sayımı

150,00

Somatik Hücre Sayımı

150,00

El Hijyen Analizi (E.Coli Sayımı)

150,00

Yüzey Hijyen Analizi (E.Coli Sayımı)

150,00

Yüzey Hijyen Analizi (Toplam Bakteri Sayımı)

150,00 

Antibakteriyel Aktivite Tayini (Disk Difüzyon Metodu)

250,00

Yerinden Numune Alma (Merkez - İlçe)

150,00-250,00

**Analiz ücretlerine kullanılacak antibiyotikler dahil değildir.

 

SU ANALİZLERİ

 

 Analiz Ücreti

(TL)

Amonyum Tayini

150,00

Florür Tayini

150,00

Nitrit Tayini

150,00

Nitrat Tayini

150,00

Klorür Tayini

150,00

Fosfat Tayini

150,00

Fosfor Tayini

150,00

Fenol Tayini

150,00

Sülfat Tayini

150,00

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

180,00

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

200,00

Ca ve Mg Sertliği Tayini

150,00

Toplam Sertlik Tayini

150,00

Askıda Katı Madde

100,00

Ph Tayini

50,00

Çözünmüş oksijen

50,00

İletkenlik Tayini (EC)

50,00

Numune alma

150,00-250,00

 

FİTOKLİNİK BİRİMİ ANALİZLERİ

 

Analiz Ücreti

(TL)

Laboratuvarda genel makroskobik tanı (*)

125,00

Laboratuvarda mikroskobik olarak zararlı böcek tanısı

125,00

Laboratuvarda mikroskop ve nem çemberi ile tanı

200,00

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden mantar tanısı

225,00

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden bakteri tanısı

225,00

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden virüs tanısı

225,00

Laboratuvarda topraktan hastalık etmeni mantar tanısı

250,00

Laboratuvarda topraktan hastalık etmeni bakteri tanısı

250,00

Laboratuvarda tohumda hastalık etmeni mantar testi ve tanısı

200,00

Laboratuvarda tohumda hastalık etmeni bakteri testi ve tanısı

200,00

Laboratuvarda zararlı böcekler açısından tohumluk tahlili

175,00

Laboratuvarda yabancı ot teşhisi

250,00

Arazide gözlem ve tanı (**)

450,00

Bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri

1.750,00

we 

DİĞER HİZMETLER

(Dezenfektan, Saf Su & Ultra Saf Su ve Sıvı Azot Üretim Odaları vs.)

 

Analiz Ücreti

(TL)

Dezenfektan litre

50,00

Sıvı Azot

6,50

Tip 1 Ultra SAF SU 

3,00

Tip 2 SAF SU

2,00

Tip 3 Distile SU

2,00

İletkenlik Tayini (EC)

50,00

Bitki Öğütme

25,00

Otoklavlama

70,00

* Yıllık 750 Litre ve üzeri sıvı azot alımı yapan müşterilerimize %25 indirim uygulanmaktadır. 

Laboratuvar Analiz Ücretlerini pdf formatında tıklayarak indirebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.