Laboratuvar Analiz Ücretleri

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Uygulama ve Araştırma Merkezi

 ANALİZ ÜCRETLERİ

 

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (AAS) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti (TL)

1 Numune / 1 Element Analizi

300

Sonraki her numune için;

Alevli Analiz (1 Numune / 1 Element Analizi)

Grafit Fırın (1 Numune / 1 Element Analizi)

 

80

100

Numune Hazırlık ( Mikrodalga Yakma / Numune Başına )      

Numune Hazırlık + HF kullanımı                     

70

120

* AAS Analizlerinde numune hazırlama(Mikrodalga Yakma) HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)  ANALİZLERİ

 

 

 Analiz Ücreti  (TL)

Analiz Süresi:0-1 Saat

250

Analiz Süresi: 1-3 Saat

350

Analiz Süresi: 3-5 Saat

450

 

 

 TG/DTA (TERMOGRAVİMETRİK - DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ)  ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti   (TL)

Analiz Süresi:0-1 Saat/örnek

250

Analiz Süresi: 1-3 Saat/örnek

350

Analiz Süresi: 3-5  Saat/örnek

450

 

 

DMA (DİNAMİK MEKANİK ANALİZÖR) ANALİZLERİ

  

 

 Analiz Ücreti  (TL)

DMA Spektrumu (Analiz Süresi: 0-1 Saat) /örnek

175

DMA Spektrumu (Analiz Süresi: 1-3 Saat) /örnek

225

 

 

CHNS (ELEMENTEL ANALİZ)  ANALİZ ÜCRETLERİ

  

 

Analiz Ücreti     (TL)

CHNS (1 Örnek)

1 adet numune ücreti 250 ₺ olup ilave her numune başına 100 ₺ eklenecektir.

Numune Kurutma / Öğütme

75

 

 

TOC (TOPLAM ORGANİK KARBON) ANALİZLERİ

  

 

Analiz Ücreti  (TL)

Toplam Organik Karbon Analizi (1 Örnek)

200

Toplam İnorganik Karbon Analizi (1 Örnek)

200

 

 

UV/VIS (MİKROPLATE ATAÇMANLI SPEKTROFOTOMETRE) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti    (TL)

Okuma (1-5 örneğe kadar her okuma için)

100

Okuma (ilave her numuneye eklenecek tutar)

80

* Bütün numuneler aynı gün için de okutulmak koşuluyla geçerlidir.

 

 

SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti   (TL)

Mikroskop Ünitesi (1 Örnek max. 1 saat)

250

Mikroskop Ünitesi EDX Sistemi (1 Örnek)

250

Mikroskop Ünitesi +  EDX Sistemi (1 Örnek)

450

Analitik Haritalama (1 Örnek)

250

Kritik Nokta Kurutucu (1 - 5 Örnek)

200

Örnek Hazırlama (Au & Pd Kaplama, 1 - 7 Örnek)

200

Örnek Hazırlama (Karbon Kaplama, 1 - 7 Örnek)

200

*1 Numuneye en çok 1 saat ayrılır.

 

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ–KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti (TL)

Numune Hazırlama (Numune Başına)  

 

Kantitatif Analiz

1 adet numune ücreti 400 ₺ olup ilave her numune başına 200 ₺ eklenecektir

Kalitatif Analiz

Pestisit Analizi

Standart ücreti (sabit)

200-400

İlave her parametre için

35

Metot Geliştirme

2000

* GC-MS Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

 GAZ KROMATOGRAFİSİ ALEV İYONİZASYON DEDEKTÖRÜ (GC/FID) ANALİZLERİ

 

 

 Analiz Ücreti  (TL)

Numune Hazırlama (Numune Başına) 

50-200

Kantitatif Analiz

 

1 adet numune ücreti 400 ₺ olup ilave her numune başına 200 ₺ eklenecektir.

Kalitatif Analiz

Yağ Asitleri Analizi

 

Standart ücreti (sabit)

200-400

Metot Geliştirme

2000

* GC-FID Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti  (TL)

Numune Hazırlık (numune başına)

50-200

Kalitatif Analiz

 

 

1 adet numune ücreti 400 ₺ olup ilave her numune başına 180 ₺ eklenecektir.

Kantitatif Analiz

Vitamin Analizi (A,D,E,K)

Vitamin Analizi (C)

Oksalik Asit

Kafein

HMF (Hidroksimetilfurfural)

Şeker (Glikoz, Früktoz, Sakaroz)

Benzoik Asit

Sorbik Asit

İlave her parametre için

35

Standart (sabit ücret)

200-400

Metot Geliştirme

2000

* HPLC Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

SIVI KROMATOGRAFİSİ–KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti   (TL)

Numune Hazırlık (Numune Başına)

50-200

Kalitatif Analiz 

 

1 adet numune ücreti 500 ₺ olup ilave her numune başına 250 ₺ eklenecektir.

Kantitatif Analiz

Antibiyotik Analizi

Klorlu Dışındaki Pestisitler

Aflatoksin Analizi (B1, B2, G1, G2)

Fenolik Bileşikler

İlave her parametre için

35

Standart (sabit ücret)

200-400

Metot Geliştirme

2000

* LC-MS/MS Analizlerinde numune hazırlama HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) ANALİZLERİ

 

 

Analiz Ücreti  (TL)

1-5 Element ( 10 ve üzeri numunelerde / Numune başına )   

6 ve üzeri her element için ilave                                                  

170

35

1 Numune ( 1-5 Element için )                                                    

10 Numuneye kadar her numune için ilave                              

6 ve üzeri her element için ilave

600

120

30

Numune Hazırlık ( Mikrodalga Yakma / Numune Başına )      

Numune Hazırlık + HF kullanımı                     

70

120

* Hg için 1,5 kat fazla ücretlendirme yapılır.

** ICP-MS Analizlerinde numune hazırlama(Mikrodalga Yakma) HARİÇ 50 numune(ölçüm)ve üzerine %5, 100 numune(ölçüm) ve üzerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

 

GIDA VE YEM ANALİZLERİ

  

 

Ürün Gurubu

Analiz Ücreti  (TL)

Asitlik

Süt ve Süt Ürünleri

110

Un ve Unlu Mamuller

110

Zeytin Yağı

150

Bitkisel Sıvı Yağ

150

Meyve suyu

110

Bal

110

Sirke

110

Asetil Metil Karbinol Testi

Sirke

110

Bağıl Yoğunluk

(piknometre)

Süt ve Ayran

80

Meyve Suları

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

Diastaz Sayısı Tayini

Balda

200

Elektriksel İletkenlik (EC)

Balda

80

Eterde Çözünmeyen safsızlıklar

Bitkisel yemeklik yağ

(Zeytin Yağı)

200

Formol Sayısı Tayini

Meyve Suları

140

Glüten Analizi

(Yaş Gluten)

Çeşitli Unlarda

90

Gluten analizi

(Yaş + Kuru Gluten)

Çeşitli Unlarda

160

HCI’de Çözünmeyen Kül

Meyve ve Sebze Mamulleri

200

Çeşitli Gıda Ürünlerinde

Kırılma İndisi

Hayvansal Sıvı Yağlar

80

Bitkisel Sıvı Yağlar

 

Kül Tayini

(Ham)

Çeşitli Gıdalarda ve Yemde 

 

200

 

Kül Tayini

(Kuru Maddede)

 (+ Rutubet)

Çeşitli Gıdalarda ve Yemde 

250

HMF

(Hidroksimetilfurfural)

Balda

1 adet numune ücreti 400 ₺ olup ilave her numune başına 180 ₺ eklenecektir.

Şeker Analizi

(fruktoz, glikoz, sakkaroz)

Balda

Mineral Yağ Aranması

Bitkisel Yemeklik Yağ

100

Nişasta Tayini

Çeşitli Gıdalarda

140

Peroksit Sayısı

Hayvansal Sıvı Yağlar

150

Bitkisel Sıvı Yağlar

 

pH Tayini

Meyve ve Sebze mamulleri

80

Süt ve Süt Ürünleri

Protein Analizi

(Ham)

Hayvansal Yemlerde

1 adet numune ücreti 270 ₺ olup ilave her numune başına 200 ₺ eklenecektir.

Çeşitli Gıda Ürünleri

 

Prina Yağı Aranması

Bitkisel Yemeklik Yağlar (Zeytinyağı)

100

 

Refraktometrik Rutubet Tayini

 Balda 

80

 

Rutubet Tayini

 

(Nem Tayini)

(Kuru Madde) 

Hayvansal Yemlerde

 

90

Çeşitli Gıdalarda

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

 

 

Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı

 

 

Zeytinyağı

 

150

Ayçiçek yağı

Mısır yağı

Fındık yağı

Sabunlaşmayan Madde

Hayvansal Sıvı Yağlar

220

Bitkisel Sıvı Yağlar

Selüloz Tayini

(Ham)

Un

250

Hayvansal Yem

Suda Çözünebilen Katı Madde  Tayini

 (Briks)

Domates Salçası

 

 

 

80

Meyve Suyu ve Nektarlar

Üzüm ve Dut Pekmezi

Reçel

Meyve mamulleri

Ticari Glikoz Analizi

Balda

90

UV’de Özgül Absorbans

Zeytinyağı

120

 

 

 Yağ Analizi

(Ham)

Hayvansal Yem

 

 

150

Et ve Et Mamulleri

Çeşitli Gıda Ürünleri

  Yağ Tayini

(Gerber Metodu)

Süt ve Süt Ürünleri

 

150

 *Listede olmayan Gıda Analizleri için irtibata geçiniz.

 

 

 MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

 

 

Analiz Ücreti  (TL)

Toplam Bakteri Sayımı

250

Maya-Küf Sayımı

250

Toplam Koliform Sayımı

250

E.Coli Sayımı

250

Somatik Hücre Sayımı

250

El Hijyen Analizi (E.coli sayımı)

250

Yüzey Hijyen Analizi (E.coli sayımı)

250

Antibakteriyel Aktivite Tayini (Disk Difüzyon Metodu)

** 1 örnek/1bakteri

400

Tekstil Materyallerinde Antibakteriyel Aktivitenin Kantitatif

 Belirlenmesi ** 1 örnek/1bakteri

500

Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Tayini

Makrodilüsyon Yöntemi

400

Mikrodilüsyon Yöntemi

450

Minimun Bakterisidal Konsantrasyon Tayini

500

Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Tayini+ Minimun Bakterisidal Konsantrasyon Tayini

600

Yerinden Numune Alma (Merkez)

250-350

Yerinden Numune Alma (İlçe)

400-550

*Analiz ücretlerimiz toplam fiyat olup faturalandırma aşamasında hiçbir ek ücret (KDV vb.) istenmeyecektir.

 

 

SU ANALİZLERİ

 

 

 Analiz Ücreti  (TL)

Amonyum Tayini

250

Florür Tayini

250

Nitrit Tayini

250

Nitrat Tayini

250

Klorür Tayini

250

Fosfat Tayini

250

Fosfor Tayini

250

Fenol Tayini

250

Sülfat Tayini

250

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

300

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

350

Ca ve Mg Sertliği Tayini

250

Toplam Sertlik Tayini

250

Askıda Katı Madde

250

Ph Tayini

80

Çözünmüş oksijen

80

İletkenlik Tayini (EC)

80

Alkalinite Tayini

220

Yerinden Numune Alma (Merkez)

250-350

Yerinden Numune Alma (İlçe)

400-550

 

 

FİTOKLİNİK BİRİMİ ANALİZLERİ

 

 

 Analiz Ücreti (TL)

Laboratuvarda genel makroskobik tanı (*)

200

Laboratuvarda mikroskobik olarak zararlı böcek tanısı

200

Laboratuvarda mikroskop ve nem çemberi ile tanı

300

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden mantar tanısı

350

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden bakteri tanısı

350

Laboratuvarda hastalıklı bitkiden virüs tanısı

350

Laboratuvarda topraktan hastalık etmeni mantar tanısı

350

Laboratuvarda topraktan hastalık etmeni bakteri tanısı

350

Laboratuvarda tohumda hastalık etmeni mantar testi ve tanısı

300

Laboratuvarda tohumda hastalık etmeni bakteri testi ve tanısı

300

Laboratuvarda zararlı böcekler açısından tohumluk tahlili

200

Laboratuvarda yabancı ot teşhisi

350

Arazide gözlem ve tanı (**)

600

Laboratuvarda hastalıklı yumrudan fungus analizi ve tanısı

350

Laboratuvarda hastalıklı yumrudan bakteri analizi ve tanısı

350

Laboratuvarda hastalıklı yumrudan virüs analizi ve tanısı

350

Bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri

2500

 

 

DİĞER HİZMETLER

(Dezenfektan &Saf Su & Ultra Saf Su ve Sıvı Azot Üretim Odaları vs.)

 

 

Analiz Ücreti  (TL)

Dezenfektan litre

50

Sıvı Azot

9,3

Tip 1 Ultra SAF SU 

3

Tip 2 SAF SU

2

Tip 3 Distile SU

2

Bitki Öğütme

25

Otoklavlama

100

*Yıllık 750 litre ve üzeri sıvı azot satın alan müşterilerimize %25 indirim uygulanacaktır.

 

Analiz ücretlerimiz toplam fiyat olup faturalandırma aşamasında hiçbir ek ücret (KDV vb.) istenmeyecektir.

 

 

Laboratuvar Analiz Ücretleri

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.