Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyeleri; merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için denetim yapmak; merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak; merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek; Merkez Müdürünün merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak; Merkez Müdürü tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunma ve Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alma sorumluluklarına sahiptir.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri
:

Adı & Soyadı Fakülte & Bölüm E-Posta Telefon
Doç. Dr. Murat GENÇ  Fen & Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / ADYÜMLAB Müdürü mgenc@adiyaman.edu.tr (0416)2233800 - 2261
Doç. Dr. Mehtap DEMİREL Teknik Bil. MYO Makine ve Metal Tekn. Böl. / ADYÜMLAB Müdür Yardımcısı mdemirel@adiyaman.edu.tr (0416)2233800 - 2264
Prof. Dr. Zeynal TÜMSAVAŞ
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
ztumsavas@adiyaman.edu.tr 
(0416)7258150 - 1111
Doç. Dr. Sayad KOCAHAN Tıp Fakültesi skocahan@adiyaman.edu.tr (0416)2233800 - 4170
Dr. Öğr. Üys. Ahmet ÖZKAYA Fen & Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü aozkaya@adiyaman.edu.tr (0416)2233800 - 4046
Dr. Öğr. Üys. Yusuf TOPAK
Teknik Bil. MYO Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü
ytopak@adiyaman.edu.tr
(0416)2233800 - 3600

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.