ICP-MS Laboratuvarı

 

ICP-MS Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumluları ve Cihaz Kullanıcıları

:


 

Elif PEKEROĞLU TEMURTAŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: etemurtas@adiyaman.edu.tr
Web: Elif PEKEROĞLU TEMURTAŞ

Dâhili: 2255

Mehmet KARAKUŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: mehmetkarakus@adiyaman.edu.tr
Web: -

Dâhili: 2258

Cihaz Adı

:

Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)

 

Cihaz Marka ve Modeli

:

PERKIN ELMER & NEXION 350X

Genel Bilgi

:

ICP-MS sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin yüksek duyarlılıkla ppt –wt% ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. ICP-MS analizi, elektromanyetik indüksiyonla 8.000oC üzerindeki sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından numunenin yüksek sıcaklıklarda moleküler bağlarının kırılmasıyla iyonize edilmesi ve iyonize hale geçirilen elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılarak bir detektör tarafından ölçülmesi temeline dayanır.

Öncelikle argon plazma içerisine püskürtülerek iyonize hale geçirilecek numunenin bir çözelti içerisinde sıvılaştırılması sağlanmalıdır. İlgili numune genellikle asidik sulu çözeltiler içerirsinde parçalanarak ya da çözülerek sıvı hale getirilir. Solüsyon içerisindeki numune, numune giriş(Sample Introduction) bölmesi aracılığı ile nebülizatör ve sprey adacığına püskürtülür. Burada küçük damlacıklar halindeki numuneler (ilgili elementleri uyarmak amaçlı kullanılan) argon plazma ile birleştirilerek yüksek sıcaklıkta iyonize olmaları sağlanır. Elde edilen iyonlar aktarıcı koniler(sampler cone & skimmer cone) aracılığı ile yüksek vakumlu bir ortama(Vacuum System) gönderilir. Bu alanda iyon lensleri(Ion Lenses) aracılığı ile quadrapollere(Quadropoles) odaklanması sağlanarak kütle filtresine yönlendirilir. Bu iyonlar MS’de kütle/yük(e/m) oranlarına göre ayrılarak detektör tarafından ölçülür.

Numune Hazırlık

:

Su ve türevleri(atık sular vb.) hariç sıvı ve katı örneklerden mikrodalga yakma yöntemi ile sıvılaştırılabilen numunelerde inceleme yapılabilmektedir. Su ve türevleri içeriğindeki partikül miktarına bağlı olarak süzme işleminden sonra ya da doğrudan cihazda incelenebilmektedir.

Kullanım Alanı

:

Bu doğrultuda;

  • Yer altı suyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesi,
  • Mineralli ve termal sular,
  • Toprak ve sularda numunelerinde ağır metal kirliliği tespiti,
  • Su ve atık su numuneleri,
  • Katı atık, toprak, çamur numuneleri,
  • Vücut sıvıları ve dokuları (kan, idrar, serum gibi, dokular, saç gibi vücut atıkları ve kısımları),
  • İlaç ve besin preparatları,
  • Biyolojik numuneler (her çeşit bitki parçaları, böcekler ve kalıntıları gibi) ve zirai numuneler (tarım alanlarından getirilebilecek bitkisel ve hayvansal ürünlerin tamamı)

gibi numunelerde Cıva, Arsenik, Kurşun, Kalay gibi 50’ye yakın elementin tespit çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

ICP-MS Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.