Kromatografi Laboratuvarı

 

Kromatografi Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumluları ve Cihaz Kullanıcıları

:


 

Kenan TÜRKAN
(Laboratuvar Sorumlusu ve Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: kturkan@adiyaman.edu.tr 
Web: - 

Dâhili: 2370

   

Cihaz Adı

:

Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektrometresi/Kütle Spektrometresi 
(LC-MS/MS)
(Liguid Chromatography – Mass Spectrometry/Mass Spectrometry )

 
Cihaz Marka ve Modeli

:

SHIMADZU - 8040

Genel Bilgi

:

LC/MS, HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Sistemde numuneler, yüksek performanslı sıvı kromatografisi sayesinde fizikokimyasal özelliklerine göre kütle dedektörü ile analiz edilmektedir.  Moleküller, iyonlaştırma kaynağında iyonlaşarak (gaz) kütle spektrometresine geçer. Birinci kütle spektrometresinde oluşan ana iyonlar m/z (kütle/yük) oranına göre belirlenir. Oluşan bu iyon kollizyon hücresinde kollizyon gazı (Azot) ile parçalanır ve parçalanma sonucu oluşan iyonlar ikinci kütle spektrometresinde m/z (kütle/yük) oranlarına göre ayrılır. Parçalanma iyonları verileri ile yüksek bir duyarlılık ve kesinlikle, çoklu analit tespitinde eser miktardaki  analitlerin miktar tayininde kullanılır.

Numune Hazırlık

:

Homojenize edilen numuneler Quechers kitleri ile numune hazırlığı yapılmaktadır.

Kullanım Alanı

:

Çeşitli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz,
Gıda numunelerinde pestisit, aflatoksin analizi,
Dokuda DNA hasar boyutunun incelenmesi
LC-MC/MC Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 

Cihaz Kullanıcıları

:

Kenan TÜRKAN
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: kturkan@adiyaman.edu.tr 
Web: - 

Dâhili: 2370

Mehmet KARAKUŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: mehmetkarakus@adiyaman.edu.tr
Web: -

Dâhili: 2258

   

 Cihaz Adı

Yüksek Basınçlı (Performanslı) Sıvı Kromatografisi (HPLC)
(High Pressure (Performance) Liquid Chromatography) 

 

 Cihaz Marka ve Modeli

:

  SHİMADZU & Prominence LC-20A

Genel Bilgi

:

Sıvı kromatografisi yönteminin özel bir uygulaması olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yönteminde, sabit faz olarak kullanılan dolgu maddelerinin tanecik boyutunun küçültülmesi sonucu hareketli faz ile etkileşen sabit fazın yüzey alanı büyür ve böylece kolonun etkinliği arttırılmış olur. Çok sıkı olarak doldurulmuş kolondan hareketli fazın belirli bir hızla geçebilmesi için basınç uygulanması gerekir. Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi, kolon içinde değişik hızlarla hareket etmeleri sonucu, farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılması temeline dayanır. HPLC günümüzde birçok alanda vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilmekte ve çeşitli organik, inorganik ve biyolojik numunelerdeki türleri ayırmak ve tayin etmek için kullanılmaktadır.

Numune Hazırlık

:

HPLC cihazında analizi yapılacak olan örnek mutlaka sıvı forma getirilmelidir. Cihazda yapılacak analize göre numune hazırlığı değişmektedir. Genellikle numuneler metanol, etanol, cloroform, asetonitril vb. organik çözücüler ile muamele edilir ve takip eden aşamalar uygulanarak sıvı formda ve filteden geçirilmiş olarak cihaza enjeksiyon verilir.

Kullanım Alanı

:

  • İlaçlar (Antibiyotikler, sedatifler, streoitler, analjezikler)
  • Biyokimyasallar (Amino asitler, proteinler, karbonhidratlar, lipidler)
  • Gıda maddeleri (Suni tatlandırıcılar, antioksidanlar, aflatoksinler)
  • Endüstriyel kimyasallar (Çok halkalı aromatikler, yüzey aktif maddeleri, iticiler, boyalar)
  • Kirleticiler (Pestisitler, herbisitler, fenoller, PCB’ler)
  • Klinik tıp (Safra asitleri, ilaç metabolitleri, üre özütleri, östrojenler)
  • Uyuşturucular (Uyuşturucu ilaçlar, zehirler, kan alkolü, narkotikler)
HPLC Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 
Cihaz Kullanıcıları
:

Kenan TÜRKAN
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: kturkan@adiyaman.edu.tr 
Web: - 

Dâhili: 2370

   
   

 Cihaz Adı

Gaz Kromatografisi- Kütle Spektormetresi (GC-MS)
(Gas Chromatography – Mass Spectrometry)

 

Cihaz Marka ve Modeli

:

SHIMADZU – QP 2010

Genel Bilgi

: Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi; gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için kullanılan cihazdır. Gaz kromatografisi karışımdaki gazları birbirinden ayırıp iyonlaştırırken kütle spektrometresi bu maddelerin kütlelerine bağlı olarak tayinini vermektedir.  Ayrıca bu sisteme entegre alev iyonlaştırma dedektörü de (flame ionization dedector, FID) bulunmaktadır. GC/MS; enjeksiyon ünitesi, kolon, dedektör, kolon fırını ve oto örnekleyici olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. 

 Numune Hazırlık

Cihazda yapılacak analize göre numune hazırlığı değişmektedir. Genellikle numuneler organik çözücüler ile muamele edilir ve takip eden aşamalar uygulanarak sıvı formda ve filtreden geçirilmiş olarak cihaza enjeksiyon verilir. Kütle dedektörü analizlerinde; homojenize edilen numuneler Quechers kitleri ile muamele edilir ve numune hazırlığı yapılır. FID analizlerinde ise laboratuvar içi metotla numune hazırlığı yapılır. 

Kullanım Alanı

:

Gıda vb. numunelerde pestisit analizleri,
Çevre numunelerinde PCB analizleri,
FID detektöründe yağ asitleri ve uçucu yağ asitleri analizi

GC-MS Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.