Numune Kabul İşlemleri

NUMUNE KABUL İŞLEMLERİ

 

Numune kabul şartları göz önüne alınarak Analiz Talep Formu doldurulur, numuneler ile birlikte merkezimize teslim edilir.

Not:Proje dahilinde yapılan analizler için Merkezimizden Proforma Fatura alınıp BAP'a teslim edilir. Proje onayı alındıktan sonra merkezimizden Fatura talep edilir.  

Analiz ücreti ödenerek banka dekontu Merkezi Araştırma Laboratuvarına teslim edilir. (Halk Bankası IBAN:TR 89 0001 2009 1810 0016 0001 75) 


Banka Dekontunda ADYUMLAB Analiz Hizmet Bedeli olduğu belirtilmelidir.

Analizler gerçekleştirilir.
Analiz sonuçları raporlandırılır ve tarafınıza iletilir.

 

1) BAŞVURU

Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş, ilgili cihaz(lar)a ait Word veya PDF formatındaki “Analiz Talep Formu”nu eksiksiz olarak doldurup Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB) Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Analiz talep formunda, talep eden kişi/kuruluşun tüm bilgileri (adı, soyadı, imzası, adresi, telefonu, e-posta adresi ve varsa faksı) verilmelidir. Analiz talebi için doldurulan form ADYÜMLAB ve müşteri arasında yapılan sözleşmedir. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Analiz talep eden kişi/kuruluş, Analiz Talep Formu’nu doldurup imzaladığında web sitesinde (http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/TR) yayınlanan Numune Kabul Şartları’nı (güncelleme aşamasındadır) okumuş ve kabul etmiş olur.

Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler ve üçüncü şahıslar, ADYÜMLAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler karşılığında ADYÜMLAB’da analiz yaptırabilmektedirler.

Üniversite araştırmacıları, projeleri kapsamında merkez olanaklarını kullanabilmeleri için projelerine ADYÜMLAB’dan aldıkları proforma faturayı eklemelidir (Projeleri onaylandıktan sonra proje tarihi dolmadan ADYÜMLAB’a başvurup hizmet karşılığındaki faturayı Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ne vermeleri gerekmektedir.).

2) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halk Bankası Adıyaman Şube hesabına (IBAN NO: TR72 0001 2009 1810 0005 0000 99) yatırılarak dekontun ADYÜMLAB’a ulaştırılması (e-posta, elden vb.) gerekmektedir.

Güncel fiyatlar ADYÜMLAB’ın web sitesinde ilgili başlık altında verilmiştir.

Ücretlere KDV dahil değildir.

Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları ADYÜMLAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3) ANALİZ

Hizmet bedelinin ödenmesi ve ADYÜMLAB'a ulaştırılmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.

Tahmini analiz süresi 15 gündür. Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi ya da taahhüt edilen şartlardan sapma olması durumunda analiz talep eden kişi/kurum sözlü ve yazılı bilgilendirilir ve yeni bir çalışma takvimi/planı yapılır. Elde olmayan gecikme/değişiklikler nedeniyle ADYÜMLAB sorumlu tutulamaz.

4) RAPORLAMA

Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa analiz talep formunda bunun belirtilmesi gerekmektedir.

Analiz raporu ve fatura, analiz talep formunda belirtilen kişi/kuruluş adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.

Telefon/faks/e-posta ile verilen sonuçlar bilgi niteliği taşır.

Test ve analiz raporlarındaki sonuçlar bir bütünü kapsamaz, sadece ADYÜMLAB’a analiz için gelen numunelere ait sonuçları kapsar.

Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunun yayında belirtilmesi gerekir.

Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Adıyaman Üniversitesi’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Adıyaman Üniversitesi tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

ÖNEMLİ NOTLAR

Özel standarda dayalı nicel analizlerde analiz fiyatlarına standart kimyasal fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluştan standart kimyasalların temin edilmesi istenecektir.

Ödeme belgeleri ADYÜMLAB’a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.

Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında ADYÜMLAB’a ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.

Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen iletişime geçiniz.

Tel: +90 416 223 38 00  - 2260 veya 2250

E-posta: adyumlab@adiyaman.edu.tr

Web adresi: http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/TR

ÖDEME BİLGİLERİ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü

Halk Bankası Adıyaman Şube Hesabı

IBAN: TR89 0001 2009 1810 0016 0001 75

(Banka dekontunda "ADYÜMLAB-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu, projelerden karşılanacak ve avans çekilerek yatırılan ücretlerde ücretin karşılandığı "Proje No'su" belirtilmelidir.)

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.